Librarie online Cartile Adevarul
  Categorii librarie online Edituri librarie online

  Librărie » Drept » Legislatie

  Promo

  Suportăm taxele poștale:
  • pentru comenzi mai mari de 99 RON
    (prin Poșta Română)
  • pentru comenzi mai mari de 249 RON
    (prin Curier Rapid)

  ACHIZITII PUBLICE SI CONCESIUNI - editia I - 1 AUGUST 2006
  ***

  ACHIZITII PUBLICE SI CONCESIUNI - editia I - 1 AUGUST 2006

  Titlu: ACHIZITII PUBLICE SI CONCESIUNI - editia I - 1 AUGUST 2006

  Autor: ***

  Editura: Best Publishing

  Colecție: -

  Număr de pagini

  10,00RON
  Cumpara online

  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - ACTUALIZATĂ Dispozitii generale Scop. Principii Definitii Tipuri de contracte de achizitie publica Autoritati contractante Domeniu de aplicare. Excepti Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica Reguli generale Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire Reguli de participare la procedura de atribuire Reguli de publicitate Publicarea anunturilor Anuntul de intentie Anuntul de participare Anuntul de atribuire Reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate Reguli de comunicare si de transmitere a datelor Reguli de evitare a conflictului de interese Proceduri de atribuire Etape premergatoare initierii procedurii de atribuire Licitatia deschisa Licitatia restransa Dialogul competitiv Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Cererea de oferte Concursul de solutii Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica Acordul-cadru Sistemul de achizitie dinamic Licitatia electronica Atribuirea contractului de achizitie publica Oferta. Oferte alternative Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor Criterii de calificare si selectie Situatia personala a candidatului sau a ofertantului Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Situatia economica si financiara Capacitatea tehnica si/sau profesionala Standarde de asigurare a calitatii. Standarde de protectie a mediului Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica Stabilirea ofertei castigatoare Informarea candidatilor si a ofertantilor Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice Contractele de concesiune Principii si reguli generale de atribuire a contractului de concesiune Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre concesionari Contracte sectoriale Activitati relevante Domeniu de aplicare Apa Energie Transport Posta Alte activitati relevante Exceptii specifice Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale Solutionarea contestatiilor Dispozitii generale Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Statutul personalului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Procedura de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Masuri provizorii Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Procedura de verificare a legalitatii Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Solutionarea litigiilor in instanta Masuri privind operationalizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Contraventii si sanctiuni Contraventii9 Sanctionarea contraventiilor Dispozitii tranzitorii si finale ANEXE Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica Dispozitii generale Procedura administrativa de initiere a concesionarii Atribuirea contractului de concesiune Principii si reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune Licitatia Negocierea directa Reguli privind oferta Determinarea ofertei castigatoare Anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune Reguli privind conflictul de interese Contractul de concesiune Dosarul concesiunii Dispozitii privind exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea Sanctiuni Dispozitii tranzitorii si finale Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Dispozitii generale Organizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Statutul membrilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Statutul personalului tehnic-administrativ al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor Modul de intocmire a evidentei activitatii desfasurate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Relatia cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice Dispozitii finale ANEXE Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii Dispozitii generale Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire Stabilirea criteriilor de calificare si selectie Stabilirea criteriilor de atribuire Publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire Reguli aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006 Reguli aplicabile dupa data de 31 decembrie 2006 Aplicarea procedurilor de atribuire Licitatia deschisa Licitatia restransa Dialogul competitiv Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Cererea de oferte Acordul-cadru Evaluarea ofertelor Garantii Garantia de participare Garantia de buna executie Finalizarea procedurii de atribuire Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica Dispozitii tranzitorii si finale ANEXE


  (Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de vineri 27 iulie, 2007.)
  Recenzii
  0 produse
  Promo

  Acasa | Cautare | Catalog | Edituri | Clienti | Contact | Informatii | Harta site

  Copyright © 2022 librarie-online.com
  Powered by webgraphic.ro