Librarie online Cartile Adevarul
  Categorii librarie online Edituri librarie online

  Librărie » Drept » Dreptul muncii

  Securitatea si sanatatea in munca - editia a II-a - 11 februarie 2007
  ***

  Securitatea si sanatatea in munca - editia a II-a - 11 februarie 2007

  Titlu: Securitatea si sanatatea in munca - editia a II-a - 11 februarie 2007

  Autor: ***

  Editura: Best Publishing

  Colecție: -

  Număr de pagini

  30,00RON

  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă Dispoziţii generale Domeniu de aplicare Obligaţiile angajatorilor Obligaţiile lucrătorilor Supravegherea sănătăţii Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor Infracţiuni Grupuri sensibile la riscuri Contravenţii Autorităţi competente şi instituţii cu atribuţii în domeniu Dispoziţii finale Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 Dispoziţii generale Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă Servicii de prevenire şi protecţie Prevederi generale Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncăInstruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii tranzitorii şi finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţii generale Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor Protecţia ochilor şi a vederii Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Supravegherea sănătăţii Dispoziţii finale Hotărârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Supravegherea sănătăţii Dispoziţii finale Vibraţii mecanice (anexe) Hotărârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest Dispoziţii generale Evaluarea riscurilor Notificarea Reducerea expunerii lucrătorilor la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu conţinut de azbest Măsurarea concentraţiei de fibre de azbest în aer Reducerea sau evitarea riscurilor Informarea lucrătorilor Supravegherea sănătăţii Sancţiuni Dispoziţii tranzitorii şi finale Recomandări practice pentru supravegherea clinică a lucrătorilor expuşi la pulbere provenind din azbest sau din materiale un conţinut de azbest (anexă) Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile Instrumente ale coordonării Declaraţia prealabilă Elaborarea proiectului lucrării Realizarea lucrării Obligaţiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor şi lucrătorilor independenţi Informarea lucrătorilor Consultarea şi participarea lucrătorilor Dispoziţii tranzitorii şi finale Lista neexhaustivă a lucrărilor de construcţii sau de inginerie civilă Lista neexhaustivă a lucrărilor care implică riscuri specifice pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor Conţinutul declaraţiei prealabile Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantiere Ordinul M.M.S.S.F. nr. 753/2006 privind protecţia tinerilor în muncă Hotărârea Guvernului nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor Supravegherea medicală Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernuluinr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentruasigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivăde suprafaţă sau subteran Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor Supravegherea medicală Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă Dispoziţii generale Definiţii şi clasificare Domeniul de aplicare. Identificarea şi evaluarea riscurilor Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii pentru locuri de muncă în care există un risc crescut de contaminare Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Dispoziţii referitoare la supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit Dispoziţii generale Nave de pescuit noi şi existente Echipamente de întreţinere Informarea, pregătirea, consultarea şi participarea lucrătorilor Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorului Supravegherea sănătăţii Sancţiuni Dispoziţii finale ANEXE Hotărârea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici Dispoziţii generale Obligaţiile angajatorilor Interdicţii. Supravegherea stării de sănătate Dispoziţii finale ANEXE Ordinul M.M.S.S.F. nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia Ordinul M.M.S.S.F. nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor de abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

  cartepedia.ro

  (Acest produs a fost adăugat în catalogul nostru la data de luni 30 iulie, 2007.)
  Recenzii
  Promo

  Acasă | Căutare | Catalog | Edituri | Newsletter | Contact | Informații | ANPC | Hartă site

  Copyright © 2009 librarie-online.com · designed by WebDesign · powered by Global Net Sales.